Module Linnenverhuur

De audit voor Linnenverhuur gaat over onder meer bed- en badgoed, onderleggers en keukendoeken. Met deze module meet je de kwaliteit van de verzorging en de levering van linnenverhuurartikelen. Hiervoor gebruiken we diverse prestatie-indicatoren.

 

Hoe beoordelen we de textielkwaliteit?

De auditor beoordeelt de kwaliteit van het linnenverhuur op basis van verschillende criteria. Welke criteria dat zijn, hangt af van het soort artikel en de representativiteit ervan. Zo stellen we aan sopdoeken lagere eisen dan aan lakens of slopen. Uitgangspunt is dat het artikel altijd representatief moet zijn en moet voldoen aan de normen uit de vastgestelde prestatie-indicatoren.

 

Hoe beoordelen we de logistieke performance?

Tijdens de audit beoordelen we ook de logistieke performance van zowel de textielverzorger als jouw organisatie. Hoe betrouwbaar is de levering? Bestellen jullie op tijd? Hoe verlopen de naleveringen? Vanuit onder andere deze vragen inventariseert de auditor de prestaties in de afgelopen tijd.

 

Waar kijken we nog meer naar?

Tot slot kan de auditor nog andere onderdelen beoordelen binnen jouw organisatie en die van de leverancier. Denk aan iets als de klachtenbehandelingsprocedure. Of wat is de kwaliteit van de containers? En wat zijn de procedures voor infectiepreventie en hygiëne? Wat we beoordelen in jouw organisatie, stemmen we uiteraard eerst met jou af.