Module Dienstkleding

In deze module beoordeelt de auditor hoe de dienstkleding eruitziet: zien we gaatjes, vlekken of verkleuring? Daarnaast controleert de auditor of de kleding schoon, fris ruikend en representatief is.

 

Hoe beoordelen we de dienstkledingkwaliteit?

De auditor beoordeelt de kwaliteit van de dienstkleding op basis van verschillende criteria. Welke criteria dat zijn, hangt af van het type kleding en de representativiteit ervan. Uitgangspunt is dat de kleding altijd representatief moet zijn en moet voldoen aan de normen uit de vastgestelde prestatie-indicatoren.

 

Hoe beoordelen we de logistieke performance?

Tijdens de audit beoordelen we ook de logistieke performance van zowel de textielverzorger als jouw organisatie. Hoe betrouwbaar is de levering? Bestellen jullie op tijd? Hoe verlopen de naleveringen? Vanuit onder andere deze vragen inventariseert de auditor de prestaties in de afgelopen tijd. Ook beoordeelt hij het kledingbeheer met behulp van informatiedragers en managementinformatie. Is er een kledinguitgifteautomaat (KUA)? Dan beoordelen we de samenhang van een optimale uitgifte.

 

Waar kijken we nog meer naar?

Tot slot kan de auditor nog andere onderdelen beoordelen binnen jouw organisatie en die van de leverancier. Denk aan iets als de klachtenbehandelingsprocedure. Of wat is de kwaliteit van de containers? En wat zijn de procedures voor infectiepreventie en hygiëne? Wat we beoordelen in jouw organisatie, stemmen we uiteraard eerst met jou af.