Module Persoons- en instellingsgebonden goed

Persoons- en instellingsgebonden goed moet altijd duidelijk gemerkt zijn. Als dit niet op orde is, kan het leiden tot irritatie, vermissingen en extra werk. Daarom toetsen we in deze audit het aantal vermissingen, de registratie en afhandeling. Ook checken we de correctheid van de sorteerslagen.

 

Hoe beoordelen we de kwaliteit van persoons- en instellingsgebonden goed?

De auditor beoordeelt verder de kwaliteit van het persoons- en instellingsgebonden goed op basis van verschillende criteria. Welke criteria dat zijn, hangt af van het soort artikel en de representativiteit ervan. Bij persoonlijke kleding en textiel kijken we bijvoorbeeld hoe de gereinigde kleding en texiel weer is terug geleverd. Uitgangspunt is dat kleding altijd representatief moet zijn en moet voldoen aan de normen uit de vastgestelde prestatie-indicatoren.

 

Hoe beoordelen we de logistieke performance?

Tijdens de audit beoordelen we ook de logistieke performance van zowel de textielverzorger als jouw organisatie. Hoe betrouwbaar is de levering? Wordt levering en terug levering geregistreerd en welke informatie kan daaruit worden afgeleid? Vanuit onder andere deze vragen inventariseert de auditor de prestaties in de afgelopen tijd.

 

Waar kijken we nog meer naar?

Tot slot kan de auditor nog andere onderdelen beoordelen binnen jouw organisatie en die van de leverancier. Denk aan iets als de klachtenbehandelingsprocedure. Of wat is de kwaliteit van de containers? Wat we beoordelen in jouw organisatie, stemmen we uiteraard eerst met jou af.