Hoe het werkt: periodieke, onafhankelijke audits

De basis van de Textielaudit® zijn periodieke audits door onafhankelijke auditoren. Tijdens een audit beoordeelt de auditor het textiel van jouw organisatie op afgesproken prestatie-indicatoren (kpi’s). De eerste audit is de nulmeting. Vervolgens kun je de volgende audits daarmee vergelijken.

 

Startpunt: de nulmeting

Jouw organisatie heeft een overeenkomst gesloten met een of meer wasserijen. Daarin staan per prestatie-indicator normen waaraan jouw organisatie en de leverancier moeten voldoen. Deze kpi’s zijn het uitgangspunt voor de audit. Als helder is welke kpi’s van belang zijn, bezoekt de auditor jouw organisatie voor een nulmeting. Deze eerste audit geeft een duidelijk beeld van de huidige prestaties.

 

Hoe gaan de audits verder?

Vervolgens kun je ervoor kiezen om de audit één of twee keer per jaar te herhalen. De resultaten hiervan kun je naast de nulmeting en andere audits leggen. Ook kun je de gegevens vergelijken met de resultaten van andere organisaties. Hierbij is het prettig dat alle resultaten zijn gepubliceerd op ons online platform. Zo kun je steeds eenvoudig bekijken hoe jouw organisatie ervoor staat.

 

Vraag de audit aan!

Enthousiast over de Textielaudit®? Vraag dan de audit aan. Eerst meer weten? Neem dan contact op met

Astrid Willemsen.

Inkoper/productmanager Facilitair
06 57 90 38 86
astrid.willemsen@intrakoop.nl